Foredrag - Gribskov

Gribskov

Viden i bevægelse

LOF Universitet - foredrag / debat

VIDENSKABEN OG VIRKELIGHEDEN

Mennesket har altid stillet sig undrende overfor tilværelsens og livets store spørgsmål, som ofte ikke lader sig besvare: Hvem er du egentlig? Hvad er det for en fantastisk virkelighed, du befinder dig i? Hvad er sandheden? Svarerne forekommer ikke altid troværdige, men kan vi finder indsigt og inspiration i lyser af fysikkens forskningsmæssige fremskridt? Fremtrædende forskere får ordet og starter en debat. Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.Lørdag den 3. marts

VIDENSKABENS PRINCIPPER
Kl. 10.00 – 12.00

HVAD VED VI OM NATURENS SUBSTANS OG EGENSKABER?

Bent Raymond Jørgensen, mag.art.

Hvad ved vi om stoffets skjulte strukturer - og dets egentlige substans? Hvor tæt eller dybt kan vi gå ned i naturens godt skjulte hemmeligheder? Siden Aristoteles har princippet om årsag og virkning været hovedhjørnestenen i den klassiske forskning: Der sker intet tilfældigt! Men er naturprocesserne resultatet af tvangs-mekanismer, eller havde Kant ret, når han skrev, at vi ikke fremleder love fra naturen, men påtvinger naturen dem?

Kl. 13.00 – 15.00

UDTRYKKER NATUREN SIG I MATEMATISKE LIGNINGER?

Jørgen Beck Hansen, universitetslektor ved Niels Bohr Institutet

Er matematik naturens eget sprog, eller blot noget som forskerne bilder sig ind? Som Maxwell udtrykte det, kan matematikere måske rose sig af, at "de er i besiddelse af nye ideer, som det menneskeskabte sprog endnu ikke er i stand til at formulere. Men lad dem bestræbe sig på at udtrykke disse ideer i almindelige ord, og hvis de har succes med det, så vil de ikke bare lægge på os lægmænd en evig forpligtelse, men de vil selv blive langt mere oplyst under processen for at gøre det.

Lørdag den 10. marts

LIVETS PRINCIPPER OG PROCESSER
KL. 10.00 – 12.00

HVORDAN SAMVIRKER MENNESKETS MIRAKULØSE MASKINER?

Jesper Rønager, neurolog og overlæge ved Rigshospitalets afdeling i Glostrup

Hvad er bevidsthed? Hvem eller hvad træffer beslutningerne? Er der mulighed for, at forskerne før eller siden vil kunne sætte lighedstegn mellem hjernens molekylære processer og personlighedens forunderlige egenskaber i form af selvforståelse, empati og humor? Eller er det rimeligt fortsat at opretholde den klassiske skelnen mellem de to menneskesyn: Mennesket i Maskinen eller Maskinen i Mennesket?

Kl. 13.00 – 15.00

FINDES DER SKJULTE LYD-UNIVERSER?

Birgit Løkke, komponist og forsker

Både Niels Bohr og Albert Einstein anvendte det bløde skrivekridt. Det udvindes fra Stevns Klint, og fra det nederste lag, kokkolit-laget. Hvordan lyder kokkolitterne, eller rettere deres kalkskeletter, der udgør kokkolit-laget? Kan man skrive et korværk ud fra lydene, med kokkolit-laget som første sats og med jordens egen-svingning i 426 Hz? Og hvilke kakofoniske symfonier bærer vi selv rundt på i form af vores kæmpe fællesskab af en krop, der består af ca. 37 mia. celler? Dette og meget mere vil blive belyst i ord, billeder, svingninger og musik. Birgit Løkke har samarbejdet med GEUS, NOVOZYMES og DTU i jagten på de skjulte lyd-universer og forsket i, hvordan kræftceller og raske celler lyder i et samarbejde med Pasteur Instituttet i Paris.Lørdag den 17. marts

NATURENS PROCESSER
KL. 10.00 – 12.00

HVAD MED SOLENS PROCCESSER, EXO-PLANETER OG LIVET?

Tina Ibsen, astrofysiker og formidlingschef på Tycho Brahe Planetarium

Så fandt man igen planet med mulighed for liv uden for vort eget solsystem. Men hvad gør Jorden så speciel, og hvori adskiller Jorden sig fra andre planeter i vort solsystem og uden for? Hvordan dannes stjernerne og planeterne? Solen er kilden til livet på Jorden – men hvad er fremtidsudsigterne: Vil Solen blive ved med at sende sine energi- og livgivende stråler ned til os, eller vil der ske ændringer på kort eller længere sigt?

Kl. 13.00 – 15.00

KAN KVANTEMEKANIK OG MOLEKYLÆR BIOFYSIK FORENES?

Henrik Georg Bohr, Center of Computational Bio-Physics

Introduktion af kvantemekaniske beregningsmetoder har kastet nyt lys over de fantastiske molekylære og fysiske processer, som foregår inde i den levende celle. Men kan de beskrives på en måde, så også almindelige mennesker kan fornemme, at her er der banet nye veje til at forstå de matematiske og mirakuløse livsprocesser, som involverer DNA-molekylerne og de proteinstrukturerne i de biologisk væv og celler. Hvilken betydning har det for forståelse af et sygdomsbillede. Hvilken udvikling er der ved at ske i den molekylære bio-fysik?

 • Nummer 81401 - LOF Universitet - foredrag / debat
 • Start 03.03.18 kl. 10:00-12:00
 • Foredragsholder Bent Raymond Jørgensen
  Uffe Graae Jørgensen
  Jørgen Beck Hansen
  Jesper Rønager
  Henrik Georg Bohr
  Tina Ibsen
  Birgit Løkke
 • Adresse Gillelejehallen, Bøgebakken 19, 3250 (kort)
  Bakkehjørnet l. sal
 • Lektioner 6,00
 • Priser
  Almen   DKK 760,00
Dato Tid Sted Foredragsholder Kort
03.03.2018 10:00-12:00 Gillelejehallen Bent Raymond Jørgensen Kort
03.03.2018 13:00-15:00 Gillelejehallen Jørgen Beck Hansen Kort
10.03.2018 10:00-12:00 Gillelejehallen Jesper Rønager Kort
10.03.2018 13:00-15:00 Gillelejehallen Birgit Løkke Kort
17.03.2018 10:00-12:00 Gillelejehallen Tina Ibsen Kort
17.03.2018 13:00-15:00 Gillelejehallen Henrik Georg Bohr Kort

Foredragsholder

Bent Raymond Jørgensen

Mag.art. Center for Kvanteprotein, DTU

Foredragsholder

Uffe Graae Jørgensen

Universitetslektor ved Niels Bohr Institutet

Foredragsholder

Henrik Georg Bohr
Professor

Professor, Center for kvanteprotein, DTU

Foredragsholder

Jesper Rønager

Overlæge og neurolog

Foredragsholder

Jørgen Beck Hansen

Lektor ved Niels Bohr Institutet

Foredragsholder

Tina Ibsen

Foredragsholder

Birgit Løkke